Wcześniejsze

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Gebel Ramlah - Gebel Ramlah

Jacek KABACIŃSKI, Agnieszka CZEKAJ-ZASTAWNY, Joel Irish
Badania cmentarzysk neolitycznych w rejonie Gebel Ramlah, egipska Pustynia Zachodnia, w sezonie 2013

Abstrakt
Prace w rejonie Gebel Ramlah, prowadzone od 2009, doprowadziły do odkrycia i częściowego rozpoznania kolejnych, neolitycznych cmentarzysk na tym terenie. Jednym z nich jest stanowisko E-09-02, badane od 2011 roku. Jest to w chwili obecnej najstarsze cmentarzysko znane z całego obszaru Pustyni Zachodniej. Cechą szczególną jest jego specyficzny charakter związany z występowaniem prawie wyłącznie pochówków noworodków i niemowląt. Jak dotąd natrafiono w sumie na 38 grobów, z czego 12 przebadano w tym sezonie. Badania tego typu cmentarzyska stwarzają wyjątkowe możliwości poznawcze, m.in. możliwość obserwacji i analiz praktyk sakralnych społeczności neolitycznych oraz rekonstrukcji rzeczywistej struktury populacji (m.in. stopnia umieralności niemowląt). Sezon 2013 finansowany był w ramach grantu NCN 2012/05/B/HS3/03928 «Gebel Ramlah. Najstarsze cmentarzyska neolityczne na Pustyni Zachodniej w Egipcie».
Widok na Gebel Ramlah

Gebel Ramlah, prace terenowe

Widok na paleojezioro z Gebel Ramlah

Gebel Ramlah, grób z obstawą kamienną

Gebel Ramlah, depozyt grobowy

Gebel Ramlah,  grób noworodka z bransoletką zrobioną z kości słoniowej

Gebel Ramlah, grób noworodków bliźniaków

Gebel Ramlah, grób matki z noworodkiem

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. prof.PAN,dr hab Jacek Kabaciński archeolog, kieownik badań Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
2. dr Agnieszka Czekaj-Zastawny archeolog Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
3. prof. Joel Irish antropolog Research Centre in Evolutionary Anthropology and Palaeoecology, School of Natural Sciences and Psychology, Liverpool John Moores University

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl